Zprávy

Děti
Děti
Mládež
Mládež
Rodiny
Rodiny
Senioři
Senioři

Bezpečí v každém věku

13. 8. 2018

Statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci a na podnět komise prevence kriminality připravilo podzimní cyklus pravidelných kurzů sebeobrany pro seniory s názvem Bezpečí v každém věku.

Praktický seminář v deseti lekcích seznámí seniory, ale i další zájemce z jiných ohrožených skupin se základními principy bezpečného chování. „Účastníky kurzu naučíme, jak se vyhnout nebezpečným situacím a jak případně již nastalé krizové situace řešit. Součástí lekcí jsou i praktické dovednosti ochrany a obrany před napadením jinou osobou,“ popisuje za organizátory kursů Jiří Vašíček. Seminář začíná v tělocvičně ZŠ Liberecká 17. září ráno a zájemci se mohou hlásit právě u Jiřího Vašíčka na e-mailu reteco@seznam.cz.

Kurzy sebeobrany iniciovala Komise prevence kriminality už vloni a na podzim proběhl pilotní program kurzů pro seniory, kteří patří mezi nejohroženější skupiny obyvatel vůbec.  Letos na jaře se konal seminář znovu a pro zájem seniorů se nyní otvírá i v podzimním termínu. „Základem je, že máme zájem na tom, aby se senioři naučili prvky bezpečného chování v jakémkoli prostředí a když už k nějaké nepříjemné situaci dojde, aby se uměli ubránit,“ doplňuje Roman Šípek, vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Jablonec nad Nisou a zároveň předseda komise prevence kriminality.

Kurzy jsou pro seniory zdarma, náklady na letošní jarní a podzimní kursy ve výši 40 tisíc korun hradí město Jablonec nad Nisou s pomocí Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra.