Zprávy

Děti
Děti
Mládež
Mládež
Rodiny
Rodiny
Senioři
Senioři

Tulipan nově působí i v Jablonci

5. 4. 2018

Sdružení Tulipan, které se zabývá propojením světa zdravých a duševně či tělesně nemocných lidí, otevřelo svou regionální kancelář i v Jablonci nad Nisou. „Naším cílem je zaměstnávat či zprostředkovávat zaměstnání zdravotně znevýhodněných lidí, kteří by s ohledem na svůj handicap neměli šanci se na volném trhu práce uplatnit,“ říká Zora Machartová, ředitelka Tulipanu.

Sdružení provozuje chráněnou dílnu, kde lidi s handicapem zaměstnává, ale také úspěšně zprostředkovává práci jinde. „Důležité je poskytnout zaměstnavateli, který se rozhodne znevýhodněného člověka zaměstnat, odbornou podporu a pomoc,“ vysvětluje Machartová a dodává, že v oblasti zaměstnávání postižených lidí má Tulipan 75% úspěšnost.

Nyní se liberecké sdružení vydává nabízet své služby i do Jablonce. „Aktivitu sdružení v Jablonci vítám, práce s lidmi, kteří jsou díky svému zdravotnímu postižení, sociálně či ekonomicky znevýhodněni, je potřeba. Tulipan ukazuje těmto lidem, že mohou pracovat, být ekonomicky nezávislí a že mohou v mantinelech svého handicapu vést plnohodnotný život. Sdružení pracuje zejména s lidmi duševně nemocnými a v dnešní hektické době může psychická nemoc potkat kohokoli z nás. Je dobré vědět, že existuje podpora a pomoc,“ zamýšlí se primátor Petr Beitl. Jablonec nad Nisou má dobře nastavený systém komunitního plánování a díky pravidelným schůzkám zapojených organizací také dobrý přehled o situaci a potřebách v různých sociálních oblastech. Sdružení Tulipan zatím není součástí jabloneckého komunitního plánu, nicméně už probíhají jednání o možnostech vzájemného informování a formách spolupráce.