Zprávy

Děti
Děti
Mládež
Mládež
Rodiny
Rodiny
Senioři
Senioři

Jablonecká pečovatelka 2017

19. 6. 2017

Již tradičně se i tento rok konal v městském divadle koncert proti násilí na seniorech spojený s oceněním Jablonecká pečovatelka 2017.

Ocenění, které upozorňuje na velmi důležitou činnost pracovníků sociálních služeb, kteří pomáhají seniorům a zdravotně postiženým, si odneslo 7 pečovatelek a osobních asistentek.

 

Lenka Konvičková - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.

Práci osobní asistentky vykonává 11 let. Na titul ji nominovaly kolegyně. Je velmi oblíbená u klientů seniorského věku, které navštěvuje nejraději. Učí se od svých klientů a z jejich zkušeností čerpá sílu překonávat překážky a jít dál.

Lenka Kocourková - Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

Jako pečovatelka pracuje 9 a půl roku. Je zkušenou pečovatelkou s profesionálním, ale lidským přístupem. Je nekonfliktní, ale přímá v komunikaci, ohleduplná a umí naslouchat.  V současné době pracuje v odlehčovací službě a váží si spolupráce s fungujícími rodinami klientů.

Pavla Motejlková - Diakonie CČE, Jablonec nad Nisou

V Diakonii pracuje 4 roky. Je všímavá k potřebám klientů, motivuje je a podporuje. Dokáže si poradit v krizových situacích. Je trpělivá a vstřícná nejen ve vztahu s klienty, ale i ke svým kolegyním. Práce pečovatelky je pro ni srdeční záležitostí.

Diana Nováčková - Domov důchodců Jablonecké Paseky, p. o.

Jako pečovatelka pracuje 7 a půl roku. Šíří kolem sebe pozitivní energii, ráda ukazuje klientům, že příchodem do domova důchodců život nekončí. Dokáže povzbudit nejen klienty, ale i své kolegyně. Přichází také s návrhy a pomocí při řešení provozních záležitostí.

Martina Viktorínová – Domov pro seniory u přehrady

V domově pracuje 2 roky, její praxe v sociálních službách je ale už pětiletá. Baví ji rozmanitost osobností uživatelů Domova, k nimž přistupuje nenásilně a s maximální vstřícností. Přichází s nápady, které posilují dobré jméno Domova. Smysl své práce vidí v navracení sebeúcty a pocitu důstojného postavení klientů.

Romana Hamplová - Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.

V terénní hospicové péči pracuje 4 roky. Své práci dává více než definuje její pracovní náplň a své nadšení přenáší i na ostatní kolegy. Práce s umírajícími lidmi a jejich rodinami jí dává jiný náhled na život a vede k přeskupení žebříčku hodnot.

Eva Tesařová - Rodina 24

Práci osobní asistentky vykonává 3 roky. Pracuje převážně s lidmi s demencí trpícími poruchami paměti a orientace. Je velmi empatická a komunikativní. Klienti se v její přítomnosti cítí klidní a v bezpečí. Přesně ví, kdy a o čem je vhodné s nimi mluvit, plně respektuje jejich přání a zachovává jejich důstojnost.