Zprávy

Děti
Děti
Mládež
Mládež
Rodiny
Rodiny
Senioři
Senioři

Prevence kriminality na základních školách

27. 4. 2017

Strážníci městské policie Jablonec nad Nisou se opět vydali se svým preventivním programem do základních škol. Žákům pátých ročníků přednášeli o kyberšikaně a počítačové kriminalitě, sedmáky seznamovali s činností městské policie obecně, hovořili s nimi také o tabákovém zákoně a o dopravě.

 

Od února do dubna tak během 31 přednášek oslovili přes 750 dětí. „V dalším období se naše preventivní programy zaměří na seniory a zdravotně postižené. Během letních měsíců také opět připravujeme dopravně preventivní akce a budeme se účastnit různých akcí pořádaných městem,“ říká Miloslav Lejsek, preventista městské policie.