Rodinná politika města

Koncepce rodinné politiky
Koncepce rodinné politiky
Krajská rodinná politika
Krajská rodinná politika
Projekty
Projekty
Slevy pro rodiny
Slevy pro rodiny

Koncepce prorodinné politiky

Město Jablonec nad Nisou má schválenou Koncepci prorodinné politiky, která určuje hlavní cíle prorodinných aktivit.

Koncepce pprorodinné politiky bbyla schválena na období 2014 - 2019. Dokument vznikal ve spolupráci s odborníky v pracovní skupině komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež.

Koncepce vyjmenovává hlavní cíle a opatření k nastavení přátelského prostředí pro rodiny ve městě. Zabývá se komunikací s rodinami, službami pro rodiny, podporou rodičů s malými dětmi, slaďováním profesního a soukromého života, mětským prostor upraveným pro potřeby rodin s dětmi, mládeže i pro potřeby seniorů a řadou dalších oblastí.

platná Koncepce prorodinné politiky