Katalog kontaktů pro rodiny

Školství a vzdělávání
Školství a vzdělávání
Sociální služby
Sociální služby
Volný čas
Volný čas
Zdravotnictví
Zdravotnictví

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Počet žáků: 274. Počet tříd: 12 (1. stupeň 7 tříd, 2. stupeň 5 tříd).

 

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Historie školy

 • 1905 - Obecná škola a SŠ pro dívky
 • 1945-1951- Škola pro řemeslníky
 • 1950-1966 - Střední zdravotnická škola
 • 1966 - Základní škola

Kronika školy

Kronika školy byla vedena pouze krátce ředitelkou školy v osmdesátých letech 20. století.

Specializace školy

 • Specializaci nemá. Výuku angličtiny má zavedenu od 1. ročníku, informatiku od 4. ročníku, v 6. a 7. ročníku má do výuky zařazenu hudebně dramatickou výchovu.

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk

Školní vzdělávací program

 • Cílem školy je poskytovat vyvážené kvalitní všeobecné vzdělání dobře uplatnitelné v životě. Důraz je kladen ne na množství poznatků, ale na jejich trvalost a propojenost se životem. Žáci jsou vedeni k poznávání a rozvíjení vlastních schopností v souladu s jejich reálnými možnostmi, k otevřenosti a partnerství v komunikaci, spolupráci, citlivým mezilidským vztahům. Škola aktivně vytváří prostor pro vlastní iniciativu žáků, osvojení si efektivního způsobu učení, využívání informačních a komunikačních technologií. Dbá rovněž na rozvíjení zdravého životního stylu a ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. Řadu let škola realizuje vlastní projektové dny, cvičení v přírodě, školní olympiádu, exkurze

Aktuální úspěchy školy

 • Škola pro svůj rozvoj mimořádně úspěšně využívá grantové tituly Města, Kraje, MŠMT i Evropské unie. Mezi nejvýznamnější podpořené projekty patřily vytvoření školního vzdělávacího programu a jeho zavedení do výuky v letech 2006-2008 nebo přeměna školní zahrady na učebnu environmentální výchovy. V současnosti škola realizuje projekt zaměřený na další zkvalitnění výuky využitím informačních technologií, díky němuž se ZŠ Pivovarská zařadí mezi nejmoderněji vybavené školy regionu.

Mimoškolní aktivity

 • Kroužky: aerobiku, basketbalu, hry na flétnu, keramiky, pohybových her, rukodělný, zdravotnický, a zdravotní tělesné výchovy.
 • Dvakrát týdně zájmová odpoledne u počítače.
 • Po výuce je žákům školy umožněn přístup na školní hřiště.

Nabídka pro veřejnost

 • Škola pronajímá tělocvičnu a hřiště.
 • Ve škole probíhá kurz keramiky pro dospělé a angličtiny pro rodiče žáků školy.

 

ParametrHodnota
Telefon 483 710 859
WWW stránky http://www.7zsjbc.cz
E-mail 7zsjbc@7zsjbc.cz
Adresa Pivovarská 1850/15, Jablonec nad Nisou 46601
Kontaktní osoba Mgr. Lubomír Mlejnek (ředitel)