Katalog kontaktů pro rodiny

Školství a vzdělávání
Školství a vzdělávání
Sociální služby
Sociální služby
Volný čas
Volný čas
Zdravotnictví
Zdravotnictví

Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Počet žáků: 469. Počet tříd: 21 (1. stupeň 12 tříd, 2. stupeň 9 tříd).

 

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Historie školy

Škola byla založena v roce 1914.

Kronika školy

Historická kronika, která obsahuje záznamy o všech významných návštěvách a akcích školy, byla převezena do Okresního archivu v Jablonci n. N., současnou kroniku vede Mgr. Lenka Mátlová

Specializace školy

 • Škola klade velký důraz na zdravé jádro třídních kolektivů. V rámci přechodu pátých tříd na druhý stupeň probíhá „harmonizační pobyt“ zaměřený na schopnosti komunikovat, pomáhat si a umět si naslouchat v rámci skupiny (třídy).
 • V šestých a osmých třídách probíhají „vodácké výcviky“ na Malé Skále. V sedmé třídě probíhá lyžařský výcvik sjezdového nebo běžeckého lyžování případně výuka jízdy na snowboardu.

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Školní vzdělávací program

 • Program je sestaven tak, aby rozvíjel u žáků takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatňovat v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a větší zaměření na činnostní učení a dovednosti uplatnitelné v praxi. Škola používá moderní formy výuky včetně moderních technologií.

Aktuální úspěchy školy

 • Úspěšné účinkování našich žáků na literárních soutěžích „O zlatý chrudimský brk“ a „Múza 2009“
 • Účast na semifinálovém koncertě celostátní soutěže ve Velkých Losinách mezi 50 nejlepšími dětmi z celé ČR.
 • Sportovní úspěchy v rámci krajských soutěží.

Mimoškolní aktivity

 • Škola nabízí celkem 20 kurzů, které mohou žáci navštěvovat ve svém volném čase. Rozsah činností je značný - od tvorby keramiky, turistického kroužku až po sportovní hry a florbal.

Nabídka pro veřejnost

 • Veřejně přístupné venkovní hřiště s umělým povrchem
 • Pronájem tělocvičny sportovním organizacím, pronájem třídy
 • Pobočka městské knihovny
 • Konzultační a ohlašovací místnost Městské policie Jablonec nad Nisou

 

ParametrHodnota
Telefon 483 369 222
WWW stránky http://www.zssumava.cz
E-mail skola@zssumava.cz
Adresa Na Šumavě 2300/43, Jablonec nad Nisou 46602
Kontaktní osoba Mgr. Jan Kolář (ředitel)