Katalog kontaktů pro rodiny

Školství a vzdělávání
Školství a vzdělávání
Sociální služby
Sociální služby
Volný čas
Volný čas
Zdravotnictví
Zdravotnictví

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Počet žáků: 628. Počet tříd: 26 (1. stupeň 15 tříd, 2. stupeň - 11 tříd).

 

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Historie školy

Nejmladší dějiny školy započaly v roce 1982, kdy se otevírá nově postavená budova školy v centru Jablonce, do které nastoupili žáci z dosavadní ZŠ v ulici E. Floriánové. Škola tak nahradila jednak již mnohem dříve zbouranou tzv. žlutou školu a v dalších letech pak sem byly částečně přesunuty třídy z likvidované ZŠ Komenského 20 (tzv. zelená škola) a později i z uzavřené ZŠ Dr. Randy.

Kronika školy

Kronika školy má první zápis ze září 1946. Zápisy pak pokračují nepřetržitě bez ohledu na to, ve které budově momentálně škola sídlila. Kroniku vedl vždy ředitel školy nebo jím ověřený učitel.

Specializace školy

 • Intenzívní rozšířená výuka jazyků
 • Široká nabídka mimovýukových aktivit, ve které může najít uplatnění každý žák školy.

Jazyky

 • Anglický jazyk (1.-2. ročník - kroužek, od 3. ročníku povinně)
 • Německý jazyk (od 6.ročníku 3 hod. týdně nabízeny všem)
 • Španělský jazyk (jako volitelný předmět)
 • Pro případné zájemce možnost výuky ruského a francouzského jazyka

Školní vzdělávací program

„Devět kroků do života“ - návaznost na tradici tříd s rozšířenou výukou jazyků, preference aktivního osvojování dovedností a vědomostí, nabídka mimovýukových aktivit včetně spolupráce se Základní školou v Budyšíně.

Aktuální úspěchy školy

 • Přiznání grantu z ESF na projekt „Žák učitelem, učitel žákem“
 • Každoroční úspěchy dětí v celostátních kolech žákovských soutěží a olympiád včetně sportovních
 • Otevření další moderní učebny PC, přístup k internetu zajištěn z každé třídy i kabinetu, aktivní přístup dětí i vyučujících k práci s interaktivní tabulí, zájem dětí o internetovou kavárnu
 • Spolupráce s lužicko-srbskou školou v Budyšíně
 • Široká mimovýuková činnost dvou dětských pěveckých sborů (vystupování na vítání občánků, pro dárce krve, v domovech důchodců, na městských slavnostech, v městském divadle, vystoupení v Budyšíně, ve Švédsku, Holandsku, Itálii atd.)
 • Nabídka akcí pro rodiče a veřejnost (Slavnost Slabikáře, ukázkové hodiny pro rodiče, vánoční zpívání, Akademie na rozloučenou s 9.třídami, sportovní akce s rodiči, v rámci školní družiny realizované vánoční a velikonoční trhy atd.)
 • Vydávání školních novin (čtvrtletně), kvalitně zpracované webové stránky školy, dobře kooperující pedagogický sbor včetně školní družiny a školní jídelny.

Mimoškolní aktivity

 • Organizování celoročního pětikolového outdoorového poháru (přespolní běh v areálu školy, plavání, jízda na kole, orientační závod, závod na běžkách)
 • Mikuláška laťka, florbalový turnaj, školní přebor ve vybíjené aj.
 • Pěvecké sbory
 • Malování na hedvábí
 • Anglický jazyk pro 1. a 2. ročníky
 • Paličkování
 • Florbal
 • Basketbal
 • Kroužek žurnalistiky
 • Dramatický kroužek
 • Praktická dívka
 • Vaření
 • Kalanetika
 • Hra na flétnu

Nabídka pro veřejnost

 • Pronájem tělocvičen, školního hřiště, učeben a případně i prostorné školní jídelny

 

ParametrHodnota
Telefon 487 370 333, 487 370 331
WWW stránky http://www.zsliberecka.cz
E-mail skola@zsliberecka.cz
Adresa Liberecká 3999/26, Jablonec nad Nisou 46601
Kontaktní osoba RNDr. Jiří Čeřovský (ředitel)