Katalog kontaktů pro rodiny

Školství a vzdělávání
Školství a vzdělávání
Sociální služby
Sociální služby
Volný čas
Volný čas
Zdravotnictví
Zdravotnictví

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Počet žáků: 264. Počet tříd: 11 (1. stupeň 7 tříd, 2. stupeň 4 třídy).

 

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Historie školy

Škola využívá ke vzdělávání dětí dvě budovy, které v dějinách jabloneckého školství již jako školy byly postaveny a vždy mládeži sloužily. Jedinou výjimkou bylo období 1. světové války, kdy z budovy 5. května byla vytvořena kasárna. Nejprve sloužily obě budovy německým dětem, po roce 1918 se do sítě škol pro česky mluvící děti začlenila škola v ulici 5. května (dříve v Údolní ulici). První české školy v Jablonci v letech 1889 - 1919 vydržovala ústřední matice česká. Obě budovy patří mezi nejstarší školy ve městě a po dobu své existence prošly složitým vývojem a měnily i svůj vzhled. Rozsáhlé stavební úpravy zasáhly starší z obou škol v Sokolí 9, a to několikrát. Nejprve se přistavělo druhé patro, v roce 1973 byla škola uzavřena z důvodu celkové přestavby a poslední úpravou v minulých letech získala moderní školní jídelnu a mohla opustit prostory v budově bývalé restaurace "U Švánů", které sloužily jako jídelna a družina mládeže. Dnes je družina též v ulici Sokolí 9.

Kronika školy

Je vedena od vzniku obou škol

Specializace školy

 • Zaměření na výuku informatiky
 • Výuka anglického jazyka již v první třídě
 • Možnost navštěvovat třídy (1.-5. ročník) s metodou výuky Montessori (o individuální přístup a vytvoření podpory vyučování dle specifických učeních pomůcek, slovní hodnocení, projektové vyučování)

Jazyky

 • Angličtina (1.-9. ročník)
 • Volitelně od 7. ročníku - němčina, anglická konverzace

Školní vzdělávací program

„Škola pro život“ - zaměřeno na praktické využití naučených dovedností. Proto škola provádí výuky i formou projektových dnů. Např. Atletický den, Zimní den, Den Země, Branný kurz, Sportovní den, Naše město - můj domov, Lidové zvyky a tradice, Bezpečnost na silnici a první pomoc, Den Knihy, Cesty za kulturou, atd. Dlouhodobá spolupráce s IQ parkem v Liberci.

Při výuce je kladen důraz na alternativní vzdělávání i na zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávací potřebami. Speciální pedagogové provádějí i logopedickou nápravu.

Třídy s výukou Montessori mají speciální vzdělávací program, který je založen především na individuálním přístupu k žákům, samostatnosti a odpovědnosti za vlastní vzdělávání.

Aktuální úspěchy školy

 • 1. místo - okresní přebor v basketbalu - dívky 9. ročník (2008/2009)
 • 1. místo - literární soutěž „Tajemná truhla mé fantazie“ - poezie (2008/2009)
 • získání grantu na podporu výuky anglického jazyka alternativní formou
 • 1. místo - okresní přebor ve streetbalu - dívky 9. ročník (2007/2008)

Mimoškolní aktivity

 • Míčové hry
 • Aerobik
 • Keramika
 • Chemický kroužek
 • Dramatický kroužek
 • Němčina pro nejmenší
 • Fyzikální kroužek
 • Sborový zpěv
 • Dramatické hry
 • Atletika
 • Pohybové hry
 • Předškoličky pro budoucí prvňáčky

Nabídka pro veřejnost

Pronájem prostor pro veřejnost

 • Tělocvična v budově 5. května - se samostatným vchodem, vybavenou šatnami, toaletami a sprchami.
 • Tělocvična v budově Sokolí
 • Prostory školní jídelny - příjemné prostředí v nově zrekonstruované jídelně, které je vhodné pro pořádání vystoupení dětí, školení a schůzí.

 

ParametrHodnota
Telefon 775 999 954, 602 247 149
WWW stránky http://www.zsjbc5kvetna.cz
E-mail reditel@zsjbc5kvetna.cz
Adresa 5. května 272/76, Jablonec nad Nisou 46601
Kontaktní osoba Mgr. Michaela Hanyšová (ředitelka)