Katalog kontaktů pro rodiny

Školství a vzdělávání
Školství a vzdělávání
Sociální služby
Sociální služby
Volný čas
Volný čas
Zdravotnictví
Zdravotnictví

Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Počet žáků: 189. Počet tříd: 9 (1. stupeň 5 tříd, 2. stupeň 4 třídy).

 

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Historie školy

O první škole v Rýnovicích se nedochovaly písemné materiály. Pravděpodobně již v roce 1680 tu však působil kantor Kašpar Möldner. Dne 20.června 1865 po prohlídce školy okresním vikářem bylo rozhodnuto o stavbě nové školy. Ta byla dokončena 19. listopadu 1868, kdy proběhlo její slavnostní vysvěcení. V roce 1945 proběhlo přestěhování do současné budovy. Dne 1. října 1994 byl zahájen provoz školní jídelny a kuchyně v nové přístavbě.

Kronika školy

Vedena od roku 1945.

Specializace školy

 • Škola se zaměřuje na rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky od 6.ročníku.

Jazyky

 • Anglický jazyk (1. - 9. ročník)
 • Německý jazyk (8. - 9. ročník)

Školní vzdělávací program

 • Důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince a podporovat rozvíjení dovedností žáků ve školních i mimoškolních aktivitách, dále pak vést žáky ke zdravému životnímu stylu.
 • Projekty: Jizerky za humny, Ajaxův zápisník, Zdravé zuby, Práva dítěte, Adopce na dálku, Sběr brýlí pro Afriku

Aktuální úspěchy školy

 • Výtvarná soutěž „Edu vzali k fotografovi…“- vítězná práce - 6. třída - „Lepolero“ (2008/2009)
 • Konverzační soutěž v AJ - OK - 1. místo- Ondřej Fišar (2008/2009)
 • Konverzační soutěž v německém jazyce: OK-kategorie A1 - ZŠ (7. tř.), 1. místo Jan Mašinda, 2. místo Vendula Holmanová (2007/2008)
 • Pohár ČNS základních škol v nohejbalu: základní kolo: 1. místo - Kozák Tomáš, Bouchal David, Hubený Lukáš (2007/2008)
 • "Já a počítač 2007" - 1. místo Jan Tichý (2007/2008)

Mimoškolní aktivity

 • Zájmové kroužky: keramika, míčové hry a plavání, dovedné ruce, dívčí klub, cvičení z matematiky, hra na flétnu, technický kroužek, rozšiřující informatika, sportovní kroužek, informatika, pohybové hry, volejbal

Nabídka pro veřejnost

 • Možnost pronájmu tělocvičny
 • Pozorování noční oblohy pod vedením Mgr. M. Gembece

 

ParametrHodnota
Telefon 483 305 317
WWW stránky http://www.zsrynovice.cz
E-mail skola@zsrynovice.cz
Adresa Pod Vodárnou 88/10, Jablonec nad Nisou 46605
Kontaktní osoba Mgr. Jana Mašindová (ředitelka)