Katalog kontaktů pro rodiny

Školství a vzdělávání
Školství a vzdělávání
Sociální služby
Sociální služby
Volný čas
Volný čas
Zdravotnictví
Zdravotnictví

Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Počet žáků: 344. Počet tříd: 14 (1. stupeň 10 tříd, 2. stupeň 4 třídy).

 

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Odloučená pracoviště:

 • Jablonec n.N., Janáčkova 42
 • Jablonec n.N., Rychnovská 215
 • Jablonec n.N., Rychnovská 80

Historie školy

Česká škola byla zřízena 3. dubna 1919. Nebyla však ustanovena budova, ve které by byla umístěna. Později byla obcí zakoupena budova č. 327. Po stavebních úpravách se začalo pravidelně vyučovat dne 13. října 1919. V tomto roce navštěvovalo školu 38 dítek. Ve dvacátých letech byl přestavěn obytný dům na školní budovu v Dolním Kokoníně (dnešní Rychnovská 215). Od září 1938 museli zdejší žáci docházet do školy na Vrkoslavice, protože řídící učitel musel narukovat (mobilizace). V Kokoníně se po válce začalo vyučovat 21. června 1945 s počtem 14 dítek. V padesátých letech se začalo vyučovat i v budově Rychnovská 216, bývalé vile Johanna Rösslera, kde se vyučuje dodnes. Škola na Vrkoslavicích byla postavena v roce 1903 a slouží dodnes. Před 6 lety byla uspořádána velká slavnost ke stoletému výročí.

Kronika školy

Existuje od roku 1919. V jejím vedení se vystřídalo mnoho lidí. Ve většině případů do ní zapisovali ředitelé školy.

Specializace školy

 • Škola nemá v žádném předmětu rozšířenou výuku.
 • Nabízí speciálního pedagoga pro integrované žáky s různými poruchami.

Jazyky

 • Angličtina (od 3. ročníku)
 • Němčina (volitelně od 7. ročníku)

Školní vzdělávací program

Je sestaven na základě analýzy podmínek školy s navázáním na tradice, analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a vzdělávacích potřeb žáků. V jedné z prvních tříd používá škola v českém jazyce genetickou metodu.

Aktuální úspěchy školy

 • Přijímání našich žáků na osmiletá gymnázia
 • Každoroční vítězství ve sběru druhotných surovin
 • 2. místo - McDonald’s Cup

Mimoškolní aktivity

 • Malování na hedvábí
 • Výtvarné techniky
 • Angličtina
 • Němčina
 • Tělovýchovný kroužek
 • Keramika
 • Dyslektický kroužek
 • Hra na flétnu

Nabídka pro veřejnost

 • Hřiště s umělým povrchem - veřejně přístupné od dubna do konce října
 • Možnost pronájmu tělocvičny a dalších prostor pro veřejnost
 • Školní knihovna

 

ParametrHodnota
Telefon 483 302 140
WWW stránky http://www.zskokonin.com
E-mail reditel@zskokonin.com
Adresa Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou 46801
Kontaktní osoba Mgr. Vladimír Hozda (ředitel)