Katalog kontaktů pro rodiny

Školství a vzdělávání
Školství a vzdělávání
Sociální služby
Sociální služby
Volný čas
Volný čas
Zdravotnictví
Zdravotnictví

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Počet žáků: 404. Počet tříd: 18 (1. stupeň 10 tříd, 2. stupeň 8 tříd).

 

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Historie školy

Historie základní školy v Mozartově ulici (dříve Zdeňka Nejedlého) se začala psát školním rokem 1979-80, kdy si osídlování mšenské aglomerace vynutilo tuto školu vybudovat. Počtem žáků se ihned zařadila mezi největší v okrese ( 21 tříd, 610 žáků ).

Městys Mšeno (Grünwald) měl před válkou dvě školy - německou a českou obecnou. Ta v době okupace zanikla, zůstala pouze německá. Po válce byla česká škola znovu obnovena a postupně byly naplňovány všechny její ročníky. Koncem 50. let byla svépomocí mšenských občanů vybudována „školička“ pro prvňáčky, která se nacházela v areálu mšenského parku.

Po připojení Mšena k Jablonci nad Nisou dochází i k velkým územním změnám v souvislosti s rozsáhlým „bouráním“ a s výstavbou panelového sídliště. V rámci této výstavby byla vybudována nová moderní 27třídní škola.

Kronika školy

Kronika školy byla vedená do roku 1989, posledním školním kronikářem byl pan učitel Jindřich Štěpán.

Specializace školy

 • Škola se zaměřuje na podporu žáků s vyhraněnými zájmy o sport či umění. Prostor tak mohou dostat i ti, kteří nevynikají v naukových předmětech, ale jsou nadaní sportovně či esteticky. Škola úzce spolupracuje s FK Baumit Jablonec, s jabloneckou ZUŠ a s Kruhem přátel DPS Vrabčáci.

Jazyky

 • Anglický jazyk (od 1. ročníku)
 • Německý jazyk (od 7.ročníku)

Školní vzdělávací program

Zohledňuje náročnost požadavků na žáka současné doby tím, že byla posílena dotace předmětů základních (Čj, M, Aj), ale i naukových ( F, Př, Z). Aby se i děti, které nemají doma počítač či internet, naučily s těmito médii pracovat byla posílena dotace výuky v počítačových učebnách. Díky osmi hodinám volitelných předmětů na 2. stupni se mohou děti lépe profilovat buď po stránce sportovní, pracovní, jazykové či počítačové gramotnosti.

Aktuální úspěchy školy

 • Opakovaná umístění ve „Zlatých pásmech“ DPS Vrabčata a Vrabčáci v krajských přehlídkách dětských pěveckých sborů.
 • Republiková finále - nohejbal v letech 2008 a 2009 - 4. místa
 • Kopaná McDonald´s Cup - 13.místo (2007), 11.místo (2008)
 • Vybíjená Preventan Cup - 14.místo (2009)
 • V naukových předmětech (přírodopis, fyzika, anglický jazyk, chemie) se žáci školy objevují i v krajských kolech s velmi dobrými výsledky.
 • Netradiční formou zhodnocení celoroční práce školy a především jejich žáků je tzv. Mozart-revue, pořádaná každoročně v jabloneckém divadle. Zde jsou vyhlašovány celoroční soutěže - Sportovec roku, Sportovní kolektiv roku, cena Fair-play a cena pro nejlepšího studenta a studentku - Maxim a Maxima.

Mimoškolní aktivity

 • Míčové hry
 • Atletika
 • Sportovní lezení
 • Florbal
 • Orientační běh
 • Německý a anglický kroužek
 • Výtvarný kroužek
 • Keramický kroužek
 • Jóga
 • Aerobic
 • Pohybové hry pro nejmenší
 • Stepaerobic
 • Veselá školička
 • Dramatický kroužek
 • Hudební hrátky
 • Vaření

Nabídka pro veřejnost

 • K dispozici školní sportovní areál
 • Tělocvičny jsou odpoledne využívány sportovními oddíly z celého Jablonce nad Nisou.
 • Ve zrekonstruovaných prostorách školy v Mozartově ulici se nachází i Městská knihovna - pobočka Mšeno, šatny pro žákovské oddíly FK Baumit Jablonec, služebna MP, hudebny DPS Vrabčáci a oddělení Základní umělecké školy.
 • Škola dále pronajímá učebny zájemcům o různé vzdělávací kurzy pro mládež i dospělé

 

ParametrHodnota
Telefon 483 737 920
WWW stránky http://www.6zs-jablonec.cz
E-mail zs.mozartova@telecom.cz
Adresa Mozartova 3678/24, Jablonec nad Nisou 46604
Kontaktní osoba Mgr. Marcela Rousová (ředitelka)