Katalog kontaktů pro rodiny

Školství a vzdělávání
Školství a vzdělávání
Sociální služby
Sociální služby
Volný čas
Volný čas
Zdravotnictví
Zdravotnictví

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Počet žáků: 416. Počet tříd: 18 (1. stupeň 10 tříd, 2. stupeň 8 tříd).

 

Organizace města - Jablonec nad Nisou

Historie školy

Založeno 1983. Právní subjektivita od roku 2003.

Kronika školy

Fotokronika a kronika od školního roku 1983/1984

Specializace školy

 • Tělesná výchova
 • Výchova k udržitelnému rozvoji

Jazyky

 • Angličtina (1.-9. ročník)
 • Němčina (8.-9. ročník)

Školní vzdělávací program

Důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince a podpora rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních aktivitách. Vedení žáků ke zdravému životnímu stylu.

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí v každodenní činnosti školy, aby výuka byla v souladu s věkovými možnostmi a potřebami žáků a aby vytvořil základ pro celoživotní učení

Zajímavost: Projekt z jablonecké historie

Aktuální úspěchy školy

 • 1. místo - KF Nestlé basket cup (7. místo MČR) (2008/2009)
 • 2. místo - KF plavání, KF Pohár rozhlasu, KF šachy (2008/2009)
 • 1. místo - okresní KF plavání (5. místo MČR), KF trojboj všestrannosti (2007/2008)
 • 2. místo - KK zeměpisná olympiáda (2006/2007)

Mimoškolní aktivity

 • Orientační běh
 • Košíková
 • Florbal
 • Keramika
 • Vaření
 • Netradiční výtvarné techniky
 • Hudebně-dramatický kroužek

Nabídka pro veřejnost

 • Pronájmy tělocvičen i učeben.
 • Přístupné hřiště
 • Vánoční trhy
 • Školní knihovna
 • „Předškoláček“ (přípravný program pro předškoláky)
 • Den otevřených dveří

 

ParametrHodnota
Telefon 483 737 111
WWW stránky http://www.arbesovka.cz
E-mail info@arbesovka.cz
Adresa Arbesova 4015/30, Jablonec nad Nisou 46604
Kontaktní osoba Mgr. Tomáš Saal (ředitel)