Co dělat, když..

Mateřství a rodičovstí
Mateřství a rodičovstí
Školství
Školství
Sociální služby
Sociální služby
Zdravotnictví
Zdravotnictví

Centrum Kašpar nabízí Otevřenou poradnu pro všechny, kteří hledají uplatnění na trhu práce

Centrum Kašpar nabízí bezplatně individuální poradenství i řadu dalších programů a vzdělávacích kurzů. Cílem je pomoci lidem rozvíjet dovednosti potřebné k úspěšnému nalezení a udržení práce. Nabízí kariérní plánování, vzdělávání a rekvalifikace, testy profesních předpokladů. Poradí v oblasti diskriminace či nerovného zacházení v zaměstnání.

Pomůže se zmapováním osobní situace, ujasnění životních priorit, hledání řešení jak sladit vlastní potřeby s potřebami rodiny.

„Již 13 let usilujeme v Centru Kašpar o to, aby mladí, staří i pečující mohli žít a pracovat bez zbytečného stresu a předsudků. Víme, že všichni nezískávají zaměstnání stejně snadno. Proto pracujeme na zvyšování sebedůvěry a kvalifikace. Pomáháme lidem najít práci, která je bude bavit. V přátelském a vlídném prostředí Otevřené poradny jsme připraveni všem poradit i naslouchat“, sdělila Ivana Sulovská, zakladatelka Centra Kašpar.

Do Otevřené poradny v Jablonci nad Nisou i Liberci se mohou zájemci a zájemkyně objednat kdykoliv telefonicky 739 037 527 nebo napsat na email petra.smiskova@centrum-kaspar.cz.

Více o Centru Kašpar: Centrum Kašpar je organizace, kterou při řešení zaměstnanosti zajímají pohledy všech zúčastněných a hledá neotřelá řešení v oblasti zaměstnání, výchovy a vzdělání, sladění profese a soukromí. Centrum usiluje o rovné příležitosti na Liberecku a zároveň prostřednictvím sociálních auditů pomáhá nastavovat ve firmách prostředí vstřícné k potřebám kvalitních a loajálních lidí. Pomáhá také připravit mladou generaci pro úspěšný vstup na trh práce. Centrum Kašpar je průvodcem, pomocníkem a rádcem na cestě k dobré práci.

Více informací, aktuální nabídku vzdělávacích a rekvalifikačních kurzu najdete na webových stránkách Centra Kašpar.

www.centrum-kaspar.cz

Jablonec nad Nisou: Dvorská 748/9, Jablonec nad Nisou