Co dělat, když..

Mateřství a rodičovstí
Mateřství a rodičovstí
Školství
Školství
Sociální služby
Sociální služby
Zdravotnictví
Zdravotnictví

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. – pobočka Jablonec nad Nisou

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, pobočka Jablonec nad Nisou, nabízí své služby klientům na území města Jablonec nad Nisou a v okolních obcích. 

Potřebujete pomoc v běžných denních činnostech? Potřebujete pravidelný doprovod k lékaři, do obchodů nebo na úřady? Chtěli byste chodit na procházky, ale nejste si při chůzi venku jisti? Potřebujete pomoci s péčí o Vaše zdravotně postižené blízké? Nechcete umístit své příbuzné do domovů pro seniory, ale zároveň nevíte, kdo by se o ně postaral v době Vaší nepřítomnosti?  Potřebuje Vaše dítě se zdravotním postižením pomoc ve škole nebo školce?

Pak je tu pro Vás Centrum pro zdravotně postižené, které nabízí sociální službu osobní asistence a terénní odlehčovací služby. Tyto služby pomáhají žít lidem se zdravotním postižením a seniorům v jejich přirozeném prostředí a podporují je v jejich individuálním rozvoji. Osobní asistent se snaží vést klienta k co největší soběstačnosti a samostatnosti a vede ho k aktivní spolupráci. Služby jsou poskytovány dětem se zdravotním postižením od 3 let, dospělým se zdravotním postižením a seniorům.

Služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách se základní sazbou 100 Kč /1 h. poskytování služby, v případě využívání více hodin v kuse je cena za 1 h. nižší.

Centrum pro zdravotně postižené dále poskytuje tlumočnické služby, odborné sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, poradnu pro sluchově postižené osoby, právní poradnu pro osoby se zdravotním postižením a seniory, prodej baterií do naslouchadel.

Veškeré informace o našich činnostech a akcích naleznete na webových stránkách www.czplk.cz.

Najdete nás: ve Spolkovém domě v ulici E. Floriánové 8, Jablonec nad Nisou, patro 2b v pondělí a středu v 8- 12 a 12:30 – 17 h. a v úterý a ve čtvrtek v 8-12 a 12:30 – 15 h.

Kontaktní osoby: Mgr. Žaneta Ryzková, tel. 731 653 053

E-mail:  jablonec@czplk.cz