Co dělat, když..

Mateřství a rodičovstí
Mateřství a rodičovstí
Školství
Školství
Sociální služby
Sociální služby
Zdravotnictví
Zdravotnictví

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou

Město Jablonec nad Nisou zřizuje příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb, která nabízí sociální služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné a také navazující, volnočasové aktivity.

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou 46601

Tel.: 774 722 939, 775 217 092
E-mail: centrum@centrumjablonec.cz
Web: http://www.centrumjablonec.cz
Kontaktní osoba: Naděžda Jozífková (ředitelka), Bc. Jan Holeček (zástupce)

Příspěvková organizace

Popis činnosti

Centrum sociálních služeb je poskytovatelem terénní, ambulantní a odlehčovací pečovatelské služby a je i provozovatelem Spolkového domu.

Terénní a ambulantní pečovatelská služba

Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou 466 01
Tel.: 720 559 203
E-mail: socialni@centrumjablonec.cz
Kontaktní osoba: Bc. Jana Pácaltová, sociální pracovnice

Irena Havrdová, zástupce vedoucí péče
Palackého 63-65, Jablonec nad Nisou, 466 04
Tel.: 721 305 129

Jindřiška Vančurová, zástupce vedoucí péče
Palackého 63-65, Jablonec nad Nisou, 466 04
Tel.: 774 722 943

Popis činnosti

V souladu s ustanoveními  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., zajišťována sociální služba v rozsahu terénní pečovatelské služby. Pečovatelská služba je poskytována osobám, které jsou z důvodu snížené soběstačnosti závislé na pomoci jiné fyzické osoby při zajišťování svých osobních potřeb a při udržování domácnosti.

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů na území města Jablonec nad Nisou a na území obcí přináležejícím do správního obvodu obce s rozšířenou působností, a to na základě uzavřené dohody mezi starosty obcí a ředitelkou Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., v souladu se zákonem o sociálních službách.

Pečovatelská služba je vymezena pro okruh osob:

 • osoby nad 19 let věku, které z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování svých osobních potřeb a udržování domácnosti
 • seniory se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování svých osobních potřeb a při udržování domácnosti

Ambulantní pečovatelská služba se provádí ve střediscích osobní hygieny, je určena pro seniory a dospělé osoby s nepříznivým zdravotním stavem, kteří žijí ve své domácnosti, kde není možnost bezpečné provedení péče a za kterou uživatel dochází. Jedná se o poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, především se jedná o poskytování celkových koupelí (vana nebo sprcha). Prostory středisek osobní hygieny jsou vybaveny a přizpůsobeny pro uživatele s pohybovými potížemi.

Terénní péče a ambulantní sociální služba jsou vzájemně provázané.

Kapacita služby

Terénní pečovatelská služba: maximální okamžitá kapacita 24 klientů
Ambulantní pečovatelská služba: okamžitá kapacita 3 klienti

Provozní doba

 • Terénní pečovatelská služba: pondělí - neděle a svátky 7:00 - 20:00 h
 • Ambulantní služba: pondělí – neděle a svátky 7:00 - 20:00 h

Odlehčovací služba

Novoveská 4505/5, Jablonec nad Nisou 466 01
Tel.: 777 646 979
E-mail: socialni.os@centrumjablonec.cz
Kontaktní osoba: Bc. Jana Pácaltová, sociální pracovnice pro odlehčovací službu

Odlehčovací služba je časově omezená služba, kterou organizace poskytuje formou pobytové služby pro seniory a zdravotně či chronicky postižené dospělé občany, kteří žijí ve vlastní domácnosti a kterým zajišťuje podporu a péči v plném rozsahu rodina, nebo osoba blízká. Odlehčovací službou je poskytována podpora pečující rodině, která po přechodnou dobu není schopna péči zajistit např. z důvodu nemoci pečujícího, nebo zajištění potřebného odpočinku a regenerace sil, kdy organizace převezme péči o dospělého, či seniora, který se po uplynutí doby trvání smlouvy vrátí do domácího prostředí. Po tu dobu je uživateli zajištěna jak celodenní péče, tak bezpečné a příjemné prostředí s důrazem na udržení dobré psychické kondice a posilování a udržení jeho schopností a dovedností. Služba je prevencí dlouhodobých pobytových služeb a toto je cílem a posláním služby. Délka pobytu uživatele v odlehčovací službě je maximálně 3 měsíce, celkově strávená doba pobytu nesmí přesáhnout 6 měsíců v kalendářním roce. Služba je určena především pro obyvatele města Jablonec nad Nisou, ale může být i poskytnuta ostatním občanům z Libereckého kraje, a to na základě dohody mezi ředitelkou organizace a starosty obcí.

Kapacita služby

4 lůžka

Provozní doba

24 hodin denně 7 dní v týdnu.

V rámci pečovatelské a odlehčovací služby nejsou poskytovány žádné zdravotnické úkony, jako dávkování léků, převazy, aplikace inzulínu, mastí na lékařský předpis apod.

Spolkový dům Jablonec nad Nisou

Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou 466 01
Tel.: 774 722 940
E-mail: jaroslav.pesek@centrumjablonec.cz
Kontaktní osoba: Jaroslav Pešek (vedoucí vnitřní správy)

Popis činnosti

Spolkový dům slouží jako zázemí pro spolky, neziskové organizace zejména sociálního zaměření, pro setkávání seniorů a pro jejich aktivity. 

Organizace sídlící ve spolkovém domě Centra sociálních služeb:

 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Jablonec nad Nisou
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.
 • Déčko Liberec z.s.
 • Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou
 • FOKUS Liberec, o.p.s.
 • Jablíčko – centrum pro rodinu, z.s.
 • NADĚJE
 • Rytmus Liberec, o.p.s.

Spolkový dům je bezbariérový a disponuje počítačovou učebnou s plně vybavenými stanicemi, velkým sálem se zrcadlovou stěnou, malým sálem a učebnami. Všechny prostory jsou vybaveny moderními audiovizuálními prostředky. Prostory jsou určeny pro pravidelnou i občasnou činnost vzdělávací, společenskou, kulturní, zájmovou i pohybovou. 

Provozní doba

Pondělí - pátek 08:00 - 18:00 hod. Po dohodě je možné prostory využívat i mimo provozní dobu, vč. víkendů a svátků.