Co dělat, když..

Mateřství a rodičovstí
Mateřství a rodičovstí
Školství
Školství
Sociální služby
Sociální služby
Zdravotnictví
Zdravotnictví

Bydlení pro seniory a zdravotně postižené

Jablonec nad Nisou nabízí seniorů a zdravotně postižením městské byty, které mohou využít při řešení své bytové situace.

Byty zvláštního určení v objektu Novoveská a Palackého (Mšeno) jsou pronajímány seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám na základě žádosti, kterou je možné získat na magistrátu města u paní Drahomíry Duštírové, budova racnice 4. patro, tel. 483 357 606. Žádosti žadatelů o tyto byty projednává komise humanitní a sociální péče, která posuzuje celkový zdravotně-sociální stav žadatele.

Žádost o byt zvláštního určení

Senioři s nízkými příjmy mohou žádat o malometrážní sociální byty v objektech Opletalova, Slunná (Kokonín), Boženy Němcové Mšeno. Sociální byty jsou nabízeny ve výborovém řízením. Aktuální informace jsou na webu města, na nástěnce ve výkladu oddělení správy objektů (bok budovy radnice) nebo u paní Jany Kratochvílové, budova radnice 4. patro, tel. 483 357 301.