Co dělat, když..

Domácí násilí
Mateřství a rodičovstí

Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.

 

Krize v rodině
Mateřství a rodičovstí

Jak řešit nepříjemné životní situace týkající se rozvodu manželství, domácího násilí, výchovných problémů, různých závislostí, týrání a zneužívání dětí, jak se vyvarovat nebezpeční na internetu a podobně?

 

Rozvod
Mateřství a rodičovstí

Rozvod manželství představuje v životě manželů a celé rodiny zásadní změnu. Jde o závažné rozhodnutí.

 

Senioři a politika stárnutí
Zdravotnictví

Ministerstvo práce a sociálních věcí se aktivně zabývá otázkami seniorů a stárnutí v České republice. Cílem aktivní politiky stárnutí jezlepšování sociálních, životních, zdravotních a pracovních podmínek starší generace.